mardi 5 janvier 2021

De leschte Lakert erzielt/Le dernier chiffonnier raconte

 

De Liébaert'se Pier erzielt am neie Buch iwwert sech, dem leschte Lakert säi Liewen am Pafendall, zu Nidderanven an um Sennengerbierg. Präis: 35€ + 6€ Porto. Fir weider Detailler: Pierre Liébaert, Schrassig. E Must fir all Lakert a soss Interesséierter.


Aucun commentaire:

Publier un commentaire