mardi 1 mai 2012

Lepra und Leprosorien in Luxemburg und im rheinischen Raum


Hei en interessanten Artikel iwwert d'Leprosorien an ons Géigende vum Dr. Martin Uhrmacher vun der Uni Lëtzebuerg mam Titel: "Lepra und Leprosorien in Luxemburg und im rheinischen Raum".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire