lundi 13 février 2017

Den Arrêt Pafendall-Kierchbierg hëllt Form un


L
Hei e puer Fotoe vum Chantier. D'Motore fir d'Kabinnen an d'Schinne vum Funiculaire sinn installéiert. Am Mäerz wäerten d'Kabinne geliwwert ginn. D'Statiounen uewen an ënne sinn am Gaangen opgeriicht ze ginn. De Quai huet 250 m. Den 10. Dezember soll et lass goen, ausser Imprevuen.

F
Voici quelques photos sur l'avancement du chantier de l'arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg. Les moteurs des cabines et les rails du funiculaire sont installés. Les cabines seront livrées en mars. Le quai mesure 250 m. Les 2 stations prennent forme et le tout devrait être opérationnel, sauf imprévus, le 10 décembre 2017.

                   
                                                 
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire